"Βιοηθικά ζητήματα στη σύγχρονη κοινωνία"

"Βιοηθικά ζητήματα στη σύγχρονη κοινωνία" συζητήθηκαν στο 13 Διαθρησκευτικό Συμπόσιο στα Τίρανα

Του π. Ηλία Μάκου

Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα συμπεράσματα του 13ου Διαθρησκευτικού Συμποσίου με θέμα: «Ο άνθρωπος ενεργεί σαν Θεός: Βιοηθικά ζητήματα στη σύγχρονη κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα από το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου "Λόγος", με τη συμμετοχή του Τμήματος Ισλαμικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bedra University College και του Διαεπισκοπικού Καθολικού Ιεροδιδασκαλείου.

Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες κα ανέπτυξαν τα βιοηθικά ζητήματα πολυπλεύρως.

Η Εκκλησία της Αλβανίας διεξάγει ένα τεράστιο έργο στον τομέα της βιοηθικής, λόγω της ευαισθησίας επ' αυτών του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, αλλά και τα νέα ζητήματα και τις καινούργιες ανάγκες, που προκύπτουν. 

Όσον αφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα θέματα αυτά, εκτός της ποιμαντικής αναγκαιότητος που επιβάλλει την μελέτη και επεξεργασία τους, μπορούν να αποτελέσουν και μία μοναδική ευκαιρία  να εκφράσει με σύγχρονο λόγο την θεολογία της για τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως εικόνα του Θεού, ως «ζώον θεούμενον».

Το αγαθό της ζωής είναι ένα ιερό μυστήριο, ακόμη και μέσα από αναπηρίες, ατέλειες, οι σοβαρές ασθένειες, και ο Θεός αγκαλιάζει τους  ανθρώπους   και προτρέπει τις κοινωνίες  σε εκστρατεία αγάπης, καλωσύνης, συμπόνοιας. Ο πόνος γεννά την αγάπη, όχι η καλοπέραση του ευγονικού σχεδιασμού. 

Η ταπείνωση αναδεικνύει τον πολιτισμό της ευγενούς ηθικής, όχι οι γνώμες του σύγχρονου βιοηθικού ορθολογισμού.

Τα βιοηθικά ζητήματα βρίσκονται στο προσκήνιο και δίνουν αφορμές για προσφορά ιδεών για την προσέγγισή τους.

Ο λόγος του Θεού θέτει σωστές κατευθύνσεις για την επίλυση των βιοηθικών ζητημάτων

Διατυπώνει τις βασικές αρχές, που πρέπει να διέπουν την κοινωνική μας συμβίωση, δηλαδή την αρχή της αξίας της ανθρώπινης προσωπικότητας, της ενότητας όλης της ανθρωπότητας και της αγάπης προς όλους.

Έτσι ο Θεός γίνεται ρυθμιστής του ανθρώπινου βίου τόσο κατά την ηθική και βιοηθική, όσο και κατά την υλική του διάσταση και εναρμονίζει τους ανθρώπους μέσα από την καλλιέργεια της ψυχής και τον πνευματικό εξοπλισμό.