"Ειρήνη και χαρά όταν μας διώκουν και μας υβρίζουν..."

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: "Ειρήνη και χαρά όταν μας διώκουν και μας υβρίζουν στ' όνομα του Χριστού"