50 χρόνια από το θάνατό του...

 50 χρόνια  από το θάνατο του εκδιωχθέντος από το καθεστώς Χότζα Επισκόπου Απολλωνίας Ειρηναίου