Ήταν μια αληθινή Κυρία με ανθρωπιστική προσφορά

 

Η ομότιμος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νίκη Αγνάντη, που έφυγε για τον άλλο κόσμο, είχε ταυτίσει την ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο και μάλιστα στον πονεμένο άνθρωπο. 

Αφιερώθηκε, με όλες τις δυνάμεις και τις αρετές της στον αντικαρκινικό αγώνα, όπου διέθεσε απλόχερα τις ευαισθησίες και τα συναισθήματά της. 

Και τα αποτελέσματα του έργου της αγάπης της πολλαπλά και καρποφόρα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Μίλησε και θα μιλάει η καρδιά της αλησμόνητης Νίκης Αγνάντη.