Λαμπρός ο εορτασμός της Πεντηκοστής...

Λαμπρός ο εορτασμός της Πεντηκοστής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας

Του π. Ηλία Μάκου


Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Πεντηκοστή στην Εκκλησία της Αλβανίας, όπου οι πιστοί την έζησαν και βιωματικά, καθώς, μετά από πολλά χρόνια αθεΐας, επανιδρύθηκε η Εκκλησία τους με το θέλημα του Θεού και με τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Κατανυκτικότατα τελέστηκε και ο Εσπερινός της Γονυκλισίας.

Από τα Τίρανα έως το Αργυρόκαστρο, από την Κορυτσά έως το Μπεράτι. Από το Φίερι έως τη Χειμάρρα, το λυτρωτικό μήνυμα του Αγίου Πνεύματος διαπέρασε τις καρδιές των πιστών. 

Για να είναι κανείς Χριστιανός  δεν αρκεί να ασπαστεί θεωρητικά τον Χριστιανισμό, αλλά να συμμετάσχει στη νίκη του Χριστού και να βιώσει τα σωτηριώδη γεγονότα της Καινής Διαθήκης στην εκκλησιαστική κοινωνία.

Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας επαναλαμβάνουν ότι "έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία". 

Ο Κύριος είχε υποσχεθεί στους μαθητές του την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, για να υπενθυμίσει στο λαό του Θεού όσα είπε και όσα έκανε. Από τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας της Πεντηκοστής,  ο Παράκλητος αποκαλύπτει το πρόσωπό του Χριστού και τελεσιουργεί το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων στο χώρο της Εκκλησίας. 

Ο Χριστός γίνεται "βρώσις και πόσις".  και οι άνθρωποι γίνονται αδελφοί και συμμέτοχοι της θείας επι-κοινωνίας. Με την ενσωμάτωση στην Εκκλησία γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και λαμβάνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 

Η Εκκλησία δεν κηρύττει τις απόψεις κανενός πιστού, ούτε κανείς άνθρωπος, όποιο εκκλησιαστικό αξίωμα και αν έχει μπορεί να υποκαταστήσει τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. 

Η Εκκλησία είναι η ζωντανή μαρτυρία του Χριστού, που είναι ανάμεσά μας, για να μας αγιάζει και να καθοδηγεί την ιστορία του ανθρώπου.