Για την προστασία του Καλαμά...

Έναν βασικό παράγοντα για την προστασία του ποταμού Καλαμά θα αποτελεί η μονάδα βιολογικού καθαρισμού στον Παρακάλαμο, που θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό. 

Οι εργασίες φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους.

Έτσι ο Καλαμάς θα δέχεται πολύ λιγότερο φορτίο απεξέργαστων λυμάτων. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις