ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Καλή και χρήσιμη προσπάθεια

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας  στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Επεξεργασία Κειμένου –Διαδίκτυο (Ι)

50


χ

2

Υπολογιστικά φύλλα –Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50


Χ

3

Βάσεις Δεδομένων –Εξειδικευμένα θέματα(ΙΙΙ)

50


χ

4

Ηλεκτρονικά Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25


X

5

Βασικά Γαλλικά Α1

50


Χ

6

Γαλλικά  για τον Τουρισμό(Α1-Α2)

25


Χ

7

Βασικά Αγγλικά Α1

50


χ

8

Αγγλικά για στον τουρισμό(Α2)

25


Χ

9

Βασικά Ιταλικά Α1

50


Χ

10

Ιταλικά για τον τουρισμό(Α1-Α2)

25


Χ

11

Βασικά Γερμανικά Α1

50


χ

12

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25


Χ

13

Εργαστήρι μαγειρικής  με παραδοσιακές συνταγές

35


Χ

14

Βιολογικά Προϊόντα :Παραγωγή –Πιστοποίηση- Διάθεση

25


Χ

15

Αρχιτεκτονική κήπων

25


Χ

16

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25


Χ

17

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25


Χ

18

Αγωγή  υγείας –Πρώτες Βοήθειες 

25


Χ

19

Αρωματικά –Φαρμακευτικά φυτά

25


Χ

20

Σύγχρονη οικογένεια

50


Χ

21

Τσιγγάνοι -Γλωσσικές δεξιότητες Ι

50


Χ


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας, καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ. :2665028140

Ταχ. Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 43

Email: kentrokoinotitas_igoumenitsas@1345.syzefxis.gov.gr

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.