Τα παλιά εκείνα τα όμορφα τα χρόνια...

Η φωτογραφία από το καφενείο  χωριού στην Ήπειρο, αποκαλύπτει μια άλλη εποχή.

Τα παλιά εκείνα χρόνια στα χωριά. Τα δύσκολα, αλλά και τόσο όμορφα. Τα στερημένα, μα τόσο αγνά.

Σημαίνοντα πρόσωπα στο χωριό: Ο πρόεδρος, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο χωροφύλακας...

Μια αλλοτινή γεύση...  Τόσο μακρινή, αλλά και τόσο νοσταλγική, ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.  

Ειδικά σήμερα, που η κοινωνική συνοχή πάει να χαθεί, τι λέμε, χάθηκε, και ο ατομισμός είναι στο φουλ.

Οι καταστάσεις τότε έτρεφαν το όνειρο και την ελπίδα, οι καταστάσεις σήμερα σκοτώνουν το όνειρο και την ελπίδα.

Η. Μ.