ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Έξυπνη κίνηση...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας θα διαθέτει νέα διαδικτυακή παρουσίαση με πληθώρα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, για την προβολή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών των Θεσπρωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την ενδυνάμωση των συνεργιών, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Η νέα διαδικτυακή δομή υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας».

Μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ΔΩΡΕΑΝ, από το κάθε επιχείρηση - μέλος του Επιμελητηρίου (με δική της ενέργεια, και χωρίς να απαιτείται η ειδική γνώση εργαλείων πληροφορικής), του δικού του mini site για την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών του στην κατάλληλη ανά δραστηριότητά του σελίδα (τουρισμού – εξαγωγών – shop in a shop).