Μια σοβαρή και ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το Σούλι...