Δεν προχώρησε...

Ο δήμος Φιλιατών ήταν από τους πρώτους, που έκανε δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως είχε ανακοινωθεί σε σχετική πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου.

Όμως, για λόγους, που δεν γνωρίζουμε, επανήλθε στη συνηθισμένη την εποχή του κορωνοϊού διαδικασία "δια περιφοράς", όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2021. 

Δεν προχώρησε δηλαδή στις δια ζώσεις συνεδριάσεις.