10 κοινότητες του δήμου Ηγουμενίτσας και 5 κοινότητες του δήμου Φιλιατών στην αειφόρο ανάπτυξη


Η "Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ" καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου  Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών.

 Η προκήρυξη αφορά για τον Δήμο Ηγουμενίτσας τις Δημοτικές Κοινότητες Ηγουμενίτσης και Πέρδικας και τις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας, Πλαταριάς, Συβότων και Φασκομηλιάς, ενώ για τον Δήμο Φιλιατών τις Τοπικές Κοινότητες Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης, Ραγίου, Σαγιάδας και Σμέρτου .

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

- αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης.\

- Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την κατηγορία δράσης/ενέργειας, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 13-10-2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 13-12-2021 και ώρα 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την δράση, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ http://www.epirussa.gr

Το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2021 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τρεις ενημερωτικές δια ζώσης εκδηλώσεις στην Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην Σαγιάδα στην Ηγουμενίτσα και στα Σύβοτα. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ.