Ήταν σε αγιασμούς των σχολείων οι βουλευτές Θεσπρωτίας;

Μας ρωτούν αναγνώστες αν ήταν σε αγιασμούς σχολείων οι βουλευτές Θεσπρωτίας και αν φορούσαν μάσκες.

Δεν το γνωρίζουμε...

Πάντως σε κεντρικές σχολικές μονάδες, απ' ότι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, αν οι πληροφορίες μας είναι ακριβείς, δεν εμφανίστηκαν. 

Προηγούμενες χρονιές ήταν παρόντες...

Αν δεν ήταν, ίσως επηρεάστηκαν από τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες, που ζούμε.