Διαφωνεί η τοπική κοινότητα Λαδοχωρίου στην κατασκευή προβλήτας-Τι λέει ο πρόεδρος Β. Χρυσικόπουλος...

Η "Κάτοψη" πριν μερικές ημέρες είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για την απόφαση του ΟΛΗΓ να κατασκευαστεί προβλήτας φόρτωσης – εκφόρτωσης αδρανών υλικών στη θέση "Όρμος- Τσιμέντα Λαδοχωρίου". Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λαδοχωρίου με ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε αρνητικά, άποψη με την οποία συντάχτηκε και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Λαδοχωρίου επισημαίνει ότι οι κάτοικοι είναι αντίθετοι, "καθώς δεν έχει εγκριθεί μελέτη περιβαντολογικών όρων, υπάρχει σε πολύ κοντινή απόσταση αρχαιολογικό χώρος, αλλά και παραλία ("Ζαβαλή), και το συγκεκριμένο έργο θα προκαλέσει αυξημένο θόρυβο, οπτική ρύπανση, θολερότητα της θαλάσσης, σκόνη, διατάραξη του οικοσυστήματος και αύξηση του συγκοινωνιακού φορτίου".

Δημοφιλείς αναρτήσεις