Πότε, γιατί και ποια κάστρα φτιάχτηκαν στη Θεσπρωτία...

Ο φόβος των βαρβαρικών επιδρομών κατά την ρωμαϊκή κυριαρχία και την ύστερη αρχαιότητα, οδηγεί σε επενέναρξη της οχυρωματικής δραστηριότητας στην Ήπειρο. Στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με έρευνα των Ελπίδας Σαλταγιάννης – Στέφανου Βασιλειάδη – Δήμητρας Δρόσου, μικρά κάστρα χτίζονται σε επίκαιρα στρατηγικά σημεία για την ασφάλεια των χερσαίων και θαλάσσιων οδών, όπως το μικρό οχυρό στο Κασνέτσι Φιλιατών, ενώ στα τέλη του 3ου αιώνα θα πρέπει να τοποθετηθεί και η
αρχικήκατασκευή του Κάστρου Ηγουμενίτσας, για την προστασία του επισφαλούς πλέον παράλιου οικισμού του Λαδοχωρίου. Την ύστερη αυτοκρατορική περίοδο πρέπει να κατασκευάστηκε και το μικρό τριγωνικής κάτοψης οχυρό στη βορειοδυτική γωνία του τείχους του παλαιού οχυρωμένου οικισμού στο Πολυνέρι Συβότων. Στη Ντόλιανη – αρχαία Φανοτή – πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επισκευές των οχυρώσεων.