ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Να γίνει από τους δήμους εμβολιασμός και ηλεκτρονική σήμανση ποιμενικών σκύλων

Καλό θα ήταν να γίνει και στη Θεσπρωτία από τους δήμους  εμβολιασμός και ηλεκτρονική σήμανση ποιμενικών σκύλων, ενισχύοντας τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλει για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση του δυσεπίλυτου ζητήματος των αδέσποτων ζώων.

Σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους και αφετέρου η ευζωία τους, με την παροχή της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας.

Έτσι θα βοηθηθούν και οι κτηνοτρόφοι,  προκειμένου να εναρμονιστούν με τη νομοθεσία για τη διαχείριση των ζώων, χωρίς να επιβαρύνουν περισσότερο το εισόδημά τους, με τον εμβολιασμό και το τσιπάρισμα των σκύλων, που χρησιμοποιούν για τη φύλαξη των κοπαδιών τους.