Χτίζεται Μητροπολιτικό Μέγαρο...

Χτίζεται Μητροπολιτικό Μέγαρο στο Φίερι Αλβανίας -  Μέχρι τώρα ο Μητροπολίτης  μένει στο πατρικό του σπίτι  στο χωριό του