ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Να αναζητηθεί κοινή στρατηγική...

Κοινό βηματισμό με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας ως ενιαίου συνόλου, η οποία μπορεί να βασιστεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας θα πρέπει αναζητήσουν οι τοπικοί Δήμοι. 

Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν χθες, σε σύσκεψη με θέμα τον τουρισμό που έγινε στα Γιάννενα, να δημιουργήσουν μία ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από κάθε Δήμο η οποία θα αναλάβει τον καλύτερο συντονισμό του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος

Χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια απ’ όλους με έναν αναπτυξιακό προσανατολισμό, με όραμα και στόχευση μέσα από τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, που θα στοχεύει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας.