Η Μ.Π.Ε. για το τμήμα: ΤΕΙ Ηγουμενίτσας-Δρέπανο-Μακρυγιάλι

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  "εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας στην παράκτια περιοχή από το ΤΕΙ Ηγουμενίτσας έως το Μακρυγιάλι: Τμήμα οδού Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-παραλία Μακρυγιάλι και τυχόν παρακείμενων αυτού έργων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».

Η γνωμοδότηση υπήρξε ομόφωνα θετική.