Από την πρόσφατη κακοκαιρία...

Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Θεσπρωτία και στην Ήπειρο.

Η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική, με τους κορμούς των πλατάνων και άλλων φερτών υλικών, που παρέσυραν τα νερά των ποταμών, λόγω του μεγάλου ύψους νερού της βροχής, που έπεσε.

Η περιφέρεια Ηπείρου παρεμβαίνει και αποκαθιστά τα προβλήματα.