ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αναχώρησαν οι χαρλεάδες....

Από τις 24 έως και τις 28 Μαΐου ήταν γεμάτη η παραλία του Δρεπάνου από χαρλεάδες, λόγω της πανευρωπαϊκής τους συγκέντρωσης.

Μάλιστα είχαν αποκλειστική χρήση ενός μεγάλου τμήματος της παραλίας, ενώ για τους ντόπιους επιτρεπόταν η πρόσβαση από την πλευρά της Κεστρίνης. 

Στο χώρο του Δρεπάνου έκαναν διάφορες εκδηλώσεις, με φαγοπότι και συναυλίες, ωστόσο ο τζίρος, που έκαναν στις επιχειρήσεις εστίασης της Ηγουμενίτσας, δεν ήταν αναμενόμενος και οι περισσότεροι καταστηματάρχες δεν έμειναν ικανοποιημένοι, σε σχέση με αυτά, που περίμεναν.