ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Η ιατρός που πορεύεται μπροστά...

Η ιατρός πνευμονολόγος Μαρία Σαμίου, η οποία ξεχωρίζει για τις ικανότητές της και τις όλο και εξελισσόμενες γνώσεις της στην ιατρική επιστήμη, και γι' αυτό την εμπιστεύονται πολλοί ασθενείς, με σταθερά βήματα πορεύεται μπροστά, με σκοπό να συμβάλλει όσο μπορεί στο να υποχωρήσουν τα σκοτάδια της εποχής μας. 

Η προθυμία να ενεργεί πάντα για το καλό, είναι στοιχείο της ενεργούς εσωτερικότητάς της και της ιδιοσυγκρασίας της. 

Όχι μόνο με την ανάμειξή της στην αυτοδιοίκηση, παλαιότερα, που ήταν απολύτως αποδοτική, και στην πολιτική, στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφια στο νομό με το ΚΙΝΑΛ και συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό ψήφων, αλλά κυρίως με το ήθος της, που εκφράζεται μέσα από τα ψυχικά και ανθρωπιστικά αντανακλαστικά της.

Η στάση ζωής της, επιστημονικά, κοινωνικά, προσωπικά, πολιτικά,  δείχνει  από μόνη της πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας της στη συνειδητοποίηση της ανάγκης να δημιουργηθεί κάτι ολοκληρωτικά και βαθιά καινούργιο και να απορριφθεί καθετί σάπιο και άχρηστο.

Με τη συμπεριφορά της αγγίζει και στηρίζει τον άλλο άνθρωπο, τον όλο άνθρωπο.

π. Ηλίας Μάκος