Πρέπει να παραχωρηθεί...

Το μεγάλο πάρκινγκ της Ηγουμενίτσας, κοντά στο παλαιό λιμάνι της Κέρκυρας, το οποίο θα περάσει στον ιδιώτη, μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, είναι απαραίτητο για την πόλη και πρέπει να παραχωρηθεί στην τοπική κοινωνία, κάτι, που, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, δεν προβλέπεται.

Βέβαια, υπάρχει η διαβεβαίωση των πολιτικών ότι δεν θα αλλάξει η χρήση του από τον επενδυτή. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το διασφαλίσει, έστω και αν υπάρχουν ρήτρες, γιατί μπορούν να μεταβληθούν.

Αλλά και η χρήση του να μην αλλάξει, ποιος εγγυάται ότι ο ιδιώτης δεν θα βάλει εισιτήριο;

Χρειάζεται να δοθεί ο χώρος στους πολίτες.