Κανείς από τη Θεσπρωτία...

Κανείς περιφερειακός σύμβουλος του νομού Θεσπρωτίας δεν συμμετέχει ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ούτε τακτικό, ούτε αναπληρωματικό, η οποία εξελέγη και συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι ένα σημαντικό όργανο, καθώς λαμβάνει τις αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις έργων, δημοπρασίες και αναθέσεις.