Καταγγελίες...

Καταγγελίες έγιναν για ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα και βοοειδή  στους δρόμους της Ηπείρου προς την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Και  από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώθηκε ότι δεν είναι αρμοδιότητά της το θέμα.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι "μετά  από  πολλά ερωτήματα και καταγγελίες στην Περιφέρεια για ανεπιτήρητα ζώα, ενημερώνονται οι πολίτες ότι βάσει του Νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ. 52 τ΄Α) άρθρο 17  η διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα – βοοειδή)  είναι αρμοδιότητα  των δήμων,  οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή τους».