"Από το χωράφι στο ράφι..."

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσια της ανάπτυξης της προώθησης των τοπικών, παραδοσιακών τροφίμων και την προώθηση τους, συνεχίζει την διερεύνηση των απόψεων του καταναλωτή, τοπικά και πανελλαδικά, στην μετά κορωνοϊό εποχή με μία νέα έρευνα αγοράς (την τρίτη κατά σειρά) ως προς την ιχνηλασιμότητα των τοπικών τροφίμων.

Ιχνηλασιμότητα είναι οι πληροφορίες του τροφίμου «από το χωράφι στο ράφι»,  που ο καταναλωτής θα ήθελε να γνωρίζει πριν το επιλέξει (όπως τα συστατικά του, την παραγωγή του, τις ιδιότητες του, τα χαρακτηριστικά του, την διαδρομή του κ.α.).