Μια εικόνα από χωριό...


Λίγα άτομα έχουν απομείνει στα χωριά της Θεσπρωτίας.

Κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι.

Και όσοι από αυτούς μπορούν φυτεύουν κήπους ή έχουν λίγα ζωντανά, περισσότερο για την απασχόληση και λιγότερο για τα προϊόντα, που και αυτά έχουν την αξία τους, γιατί είναι αγνά. 

Και είναι αυτοί οι άνθρωποι, που με την ψυχή τους κρατάνε ζωντανά τα χωριά τους.