ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Τι έγινε με τον έλεγχο;

Όπως είχε δημοσιευθεί στον τύπο, θα γινόταν έλεγχος, μεταξύ άλλων και σε εμβολιαστικά κέντρα του νομού Θεσπρωτίας, προκειμένου να εντοπιστεί αν τυχόν υπήρξαν παρατυπίες στους εμβολιασμούς.

Έγινε ο έλεγχος και αν ναι τι διαπιστώθηκε;