Τοπικά πολιτικά και παραπολιτικά (18/10/2021)

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΜΑ

Απαντώντας στην παράταξη "Το Κοινό των Ηπειρωτών" για κακό χειρισμό του ζητήματος των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, η περιφέρεια Ηπείρου δίνει για μια ακόμη φορά διευκρινίσεις επί του θέματος. 

Αναφέρεται αναλυτικότερα στην ανακοίνωση:

Το «Κοινό Ηπειρωτών» με  ανακοίνωση για τους ΣΜΑ, συντάσσεται ευθέως με τις προλαλήσασες σειρήνες του λαϊκισμού και παρατάσσεται απέναντι στην πραγματικότητα, ενώ γνωρίζει τον λόγο καθυστέρησης της λειτουργίας των ΣΜΑ.  Επ’ αυτού έχει ενημερωθεί «από πρώτο χέρι» ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γ. Ζάψας, ο οποίος μετέχει στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, όπου λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις, με τελευταία ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης την περασμένη Πέμπτη 7/10.

Γνωρίζει λοιπόν η παράταξη και ιδίως ο επικεφαλής της ότι η 17η παράταση παραλαβής εξοπλισμού δεν αφορά όλους τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπως αφήνει να εννοηθεί, αλλά αποκλειστικά τον ΣΜΑ Πρέβεζας,  η κατασκευή του οποίου ρητά είχε εξαιρεθεί από την Προγραμματική Σύμβαση κατά τον χρόνο υπογραφής της και όχι βέβαια με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Στην Προγραμματική εντάχθηκαν τα έργα και οι προμήθειες που πρότεινε ο τότε ΦοΔΣΑ. 

Συνεπώς η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του ΣΜΑ Πρέβεζας μόνο από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας (17η όπως ανακοινώνει η παράταξη αυτή) είναι αυτονόητη ως επακόλουθο στην καθυστέρηση αποπεράτωσής του. Δηλαδή, τί θα έπρεπε να κάνει στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια; Να μην χορηγήσει άλλη παράταξη και στην ουσία να «ακυρώσει» τον ΣΜΑ Πρέβεζας που δεν έχει αποπερατωθεί με αποκλειστική ευθύνη του ΦοΔΣΑ με τις συνέπειες που συνεπάγεται τυχόν απένταξή του για το σύνολο των ΣΜΑ; 

Άλλωστε αν δεν είχαν αποπερατωθεί προ πολλού οι λοιποί ΣΜΑ, όπως παραπληροφορεί η παράταξη, τότε πώς ο ΦοΔΣΑ τον Νοέμβριο του 2020 -έστω και καθυστερημένα, αφού από την Περιφέρεια υπάρχει γραπτό ‘αποτύπωμα’ όχλησής του από τον Μάϊο του 2020- προκήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη λειτουργού τους; 

Όσον αφορά τη  χωροθέτησή τους, αυτή  έγινε από τους κατά τόπους δήμους, γι’ αυτό και η σχετική καθυστέρηση στην αποπεράτωση του ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη, αφού λόγω γεωλογικής ακαταλληλότητας του αρχικώς υποδειχθέντος γηπέδου, χρειάσθηκε να μετατοπισθεί η θέση του.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό και τις ετεροχρονισμένες ανησυχίες της παράταξης, ας μην ανησυχούν. Άλλωστε ο κ. Ζάψας που μετέχει στην Οικονομική Επιτροπή, αν ήταν λίγο επιμελής, οφείλει να γνωρίζει τους όρους της προμήθειας, τις ευθύνες που έχει αναλάβει ο Ανάδοχός και τις εγγυήσεις που έχει παράσχει, όπως εγκρίθηκαν από το συλλογικό αυτό όργανο.  

Σχετικά με το  ερώτημα που απευθύνει για την συμπερίληψη του ΣΜΑ Πρέβεζας στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΦοΔΣΑ, αν και  δεν έχει αποπερατωθεί ακόμα με αποκλειστική ευθύνη του ΦοΔΣΑ, σε λάθος αποδέκτη το απευθύνει.  

Τέλος  το «Κοινό Ηπειρωτών» και ο επικεφαλής τους κ. Ζάψας, ας πάρει θέση: 

συμφωνούν ή όχι ότι η Περιφέρεια και ο ΦΟΔΣΑ οφείλουν να «τιμήσουν» τις υπογραφές τους στην προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή των ΣΜΑ; 

συμφωνούν ή όχι ότι η Περιφέρεια οφείλει να σεβαστεί τους όρους ένταξης του έργου στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»;

Σε διαφορετική περίπτωση ποιόν προτείνουν να πληρώσει το κόστος της τυχόν απένταξης του έργου;

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

«Δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά) θα συνεδριάσει την Πέμπτη 14/10/2021, ημέρα Πέμπτη    και ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:  

1.  Αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης  ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστριών (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας.

- Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : 1) για την τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 37690/27-07-2016( ΑΔΑ: Ω8Ρ24653Π8-18Λ)  ΑΕΠΟ υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών ως προς α) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων , β) την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας γ) την αλλαγή χρήσης μέρους υφισταμένων κτιριακών υποδομών , εκσυγχρονισμό  και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και δ) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού , στη θέση << Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά>> Δήμου Φιλιατών, Π.Ε Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου της εταιρείας << ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ>>.

- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Στατιστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις , καταργήσεις κ.λ.π.) στους οικισμούς του Δήμου.

- Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  - Μποροδήμος Ιωάννης.