ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται...

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την επέκταση αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό   6.828.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το «Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και θα το εκτελέσει η  «ΘΑΛΗΣ Π.Υ.Α.Ε.».

Είναι κάτι, που έπρεπε ήδη να είχε γίνει, καθώς ο ΧΥΤ Καρβουναρίου έχει κορεστεί, από το μεγάλο όγκο απορριμμάτων, που δέχεται.