Στους ναούς της Θεσπρωτίας εορτάστηκε η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Στους ναούς της Θεσπρωτίας εορτάστηκε η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. 

Την ημέρα αυτή την ευλαβούνται πολύ οι Θεσπρωτοί και κατακλύζουν τους ναούς, ασπάστηκαν τον Τίμιο Σταυρό και πήραν ως ευλογία το φύλλο βασιλικού. 

Ο Μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος ιερούργησε στο μητροπολιτικό ναό του αγίου Δονάτου. 

Οι πιστοί θεωρούν τον Τίμιο Σταυρό ως ένα ισχυρό όπλο τους στον αγώνα της ζωής.

Τα παλαιότερα χρόνια ο Σταυρός χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, κάτι, που έχει ατονίσει στις ημέρες μας. 

Όταν σηκώνονταν από το κρεβάτι οι οι άνθρωποι, όταν ντύνονταν, όταν έπεφταν για ύπνο, όταν έβγαιναν από το σπίτι, όταν έτρωγαν έκαναν το σταυρό τους. 

Αυτό το ισχυρό όπλο, καλούμαστε να το αξιοποιήσουμε και να το φέρουμε επάνω μας. Αντί για χαϊμαλιά, χάνδρες, πέταλα και άλλα παρόμοια, ας βάλουμε στο στήθος μας το σημείο του Σταυρού.  

Ο Σταυρός μας οδηγεί στο να ζήσουμε την αληθινή ζωή, νεκρώνοντας τις αμαρτωλές επιθυμίες μας, τα πάθη μας και έχοντας διαρκή σύνδεσμο με το Χριστό. Ας είναι ο Σταυρός μπροστά μας, όταν σκεπτόμαστε και όταν επιθυμούμε.