Η επιστροφή στη Θεσπρωτία μπορεί να γίνει πράξη...

Η Θεσπρωτία έχει γνωρίσει και γνωρίζει ακόμη και σήμερα κύματα αστυφιλίας. 

Όμως η επιστροφή και εγκατάσταση στον τόπο αποδήμων, μπορεί πλέον να συζητηθεί σοβαρά. 

Η συγκυρία, με το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, που είναι στα σκαριά, και τα χρήματα, που θα έλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο "επιστροφής στην ύπαιθρο". 

Από την υγειονομική κρίση προέκυψε ότι η τηλεργασία είναι εφικτή.

Ακόμη το οδικό δίκτυο έχει αναβαθμιστεί στη Θεσπρωτία και συνεχώς γίνονται παρεμβάσεις, ενώ και η γραφειοκρατία, μέσω τη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιορίζεται. 

Σαφώς και δεν φτάνουν αυτά, λείπουν υποδομές, ωστόσο η αποκέντρωση πρέπει να είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες. 

Θα αναζωογονηθούν ακριτικές περιοχές, θα ενισχυθεί η ποιότητα ζωής, θα υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη και άλλα πολλά.

Απέναντι στην πρόκληση των αστικών κέντρων, ας αντιτάξουμε την πρόκληση της επαρχίας.