Επικίνδυνος σε πολλά σημεία ο υπάρχων δρόμος προς το ιστορικό Σούλι

Ενώ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η ολοκλήρωση της σύνδεσης της Εγνατίας οδού με το ιστορικό Σούλι, ένα τροχαίο, με ελαφρείς τραυματισμούς,  θύμισε την επικινδυνότητα του υπάρχοντας δρόμου Γλυκή-Σούλι. 

Πέρα από το ότι είναι στενός και  έχει όλο στροφές και είναι χρονοβόρος ως προς την πρόσβαση, σε πολλά σημεία είναι επικίνδυνος. 

Έτσι η δημιουργία του νέου οδικού δικτύου από τον κόμβο Ελευθεροχωρίου της Εγνατίας και πολύ πιο ασφαλής θα είναι και το χρόνο θα συντομεύσει.