Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό προσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών. 

Πρόκειται, μεταξύ άλλων για θέσεις ΤΕ νοσηλευτών/τριών, θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών/τριών,  θέσεις ΥΕ μεταφορέων ασθενών,  θέσεις χειριστών εμφανιστών,  θέσεις βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων,  θέσεις ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων,  θέσεις ΤΕ μαιών,  θέση ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας,  θέσεις ΔΕ διοικητικών γραμματέων και  θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού. Πρόκειται για επικουρικό δυναμικό, που προσλήφθηκε για 2 χρόνια.

Πέρα από το ότι βρήκαν μαι προσωρινή θέση κάποια άτομα, κάτι, που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο, μέσα στο κλίμα ανεργίας, που μαστίζει το νομό, πήρε και μια "ανάσα" το Νοσοκομείο Φιλιατών, που ειδικά στο νοσηλευτικό τομέα, έχει πολλές ανάγκες. 

Ελπίζουμε οι προσλήψεις να έγιναν με αντικειμενικά κριτήρια.