Ένα πολύ χρήσιμο έργο για την καθημερινότητα των πολιτών του δήμου Ηγουμενίτσας


Θα υλοποιηθεί ένα πολύ χρήσιμο έργο  για την καθημερινότητα των πολιτών του δήμου Ηγουμενίτσας.
Εντάχθηκε ο Δήμος μας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και συγκεκριμένα στο πλαίσιο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν υποβολής πρότασης, ο Δήμος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με το ποσό των 50.000€ για την προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας με σκοπό τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στο επιβατικό κοινό.
Οι νέες και βελτιωμένες στάσεις θα καταστήσουν τα μέσα μεταφοράς περισσότερο ελκυστικά, ενώ θα ενισχύσει τους στόχους εναλλακτικής μετακίνησης, που ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει θέσει, με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Ο καθορισμός των θέσεων εγκατάστασης των στάσεων έγινε σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Νομού Θεσπρωτίας.