Τα καλύτερα λόγια ακούγονται για το Θεσπρωτό υπεύθυνο ασφάλειας του Γιάννη Στουρνάρα

Ο Βασίλης Τσίγκος από την Πόβλα Θεσπρωτίας, διακρίθηκε ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας σε επιτελικές θέσεις, φθάνοντας έως το βαθμό του αντιστρατήγου.
Μετά την αποστράτευσή του, λόγω των ειδικών ικανοτήτων του, της εμπειρίας του, αλλά κυρίως της ηθικής καλλιέργειάς του, της εντιμότητάς του και της συνέπειάς του, καθώς και της προσήλωσής του στο οποιοδήποτε καθήκον αναλαμβάνει, προσελήφθη, εδώ και μερικά χρόνια, ως υπεύθυνος ασφάλειας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα. 
Ένα δύσκολο και με απαιτήσεις πόστο. Και τα καταφέρνει άριστα με τη σοβαρότητά του και την υπευθυνότητά. Γι' αυτό λένε όλοι στην Τράπεζα της Ελλάδας τα καλύτερα λόγια και για το  πρόσωπο και για το έργο του. 
Κάθε φορά παίρνει βαθιές αναπνοές και "βουτάει" στη συνείδησή του, όπου ανακαλύπτει και εξωτερικεύει έναν κόσμο που μεταθέτει τις γραμμές συμπεριφοράς του σε ανώτερα επίπεδα και τον ωθεί σε όγκο και ποιότητα πράξεων. 
Έτσι μέσα στην καρδιά του αντηχούν νικηφόρες σάλπιγγες καλοσύνης. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις