Προβλήθηκαν ταινίες για το περιβάλλον στην Ηγουμενἰτσα

Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», ο δήμος Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος» και την Κινηματογραφική Λέσχη Ηγουμενίτσας, οργάνωσε  το «Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών».
Προβλήθηκε μια σειρά ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους με θέμα το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της σύγχρονης ζωής σε αυτό, που στόχο έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα καθώς την ανάδειξη καλών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Το περιβάλλον είναι κληρονομιά από γενεά σε γενεά,  γι' αυτό οι πολίτες οφείλουμε να προστατέψουμε και να αναβαθμίσουμε το φυσικό περιβάλλον, καλλιεργώντας οικολογική συνείδηση και εφαρμόζοντας ορθή χρήση του φυσικού μας πλούτου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις