Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Θεσπρωτία δραστηριοποιούνται και μέσω διαδικτύου


Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Θεσπρωτία δραστηριοποιούνται και μέσω διαδικτύου και έχουν αποτελέσματα! Επικοινωνούν με πελάτες και κλείνουν δουλειές. Όπως λένε οι επιχειρηματίες, το ίντερνετ, ειδικά τώρα, την περίοδο της κρίσης, τους διευκολύνει πολύ. Από ιχθυοκαλλιέργειες και τυροκομεία μέχρι ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο το "ηλεκτρονικό επιχειρείν", με την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους. Αυτή η δραστηριότητα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020.  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 6.000 ευρώ έως 12.500 ευρώ, με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.