Διαδεδομένη η οστεοπονία και η οστεοπόρωση στο νομό Θεσπρωτίας!


Διαδεδομένη ασθένεια η είναι η οστεοπονία στο νομό Θεσπρωτίας! Σε πρόσφατη, από τις 12 έως και τις 17 Απριλίου 2018, δωρεάν προληπτική μέτρηση οστικής πυκνότητας σε περιοχές του δήμου Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι από  299 άτομα, που εξετάστηκαν, σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα 109 έπασχαν από οστεοπενία, 45 από οστεοπόρωση, ενώ 5 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση. Η οστεοπενία δεν είναι νόσος. Σημαίνει όμως ότι έχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσετε οστεοπόρωση αν χάνετε οστική μάζα στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή θα έχετε λιγότερη οστική μάζα για να χάσετε. Όταν οι άνθρωποι με οστεοπενία αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερη απώλεια οστικής πυκνότητας, τότε εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κάταγμα, συγκριτικά με τον κίνδυνο που εμφανίζουν όσοι δεν έχουν οστεοπενία. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη του σκελετού, αφού η βασική του σύσταση είναι το ασβέστιο, στοιχείο απαραίτητο για την οστική ποιότητα. Όταν ένα άτομο δεν έχει λάβει ικανοποιητική ποσότητα ασβεστίου στην παιδική και εφηβική του ηλικία, θέτει τις βάσεις για χαμηλή οστική ποιότητα που μπορεί να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση. Το ασβέστιο αποθηκεύεται στα οστά μέχρι την ηλικία των 30-35 χρόνων. Μετά, αρχίζει η φυσιολογική μείωση της οστικής πυκνότητας, η οποία μπορεί να ελλατωθεί, αλλά όχι να σταματήσει. Εξάλλου η οστεοπόρωση είναι ένα νόσημα των οστών που χαρακτηρίζεται από προοδευτική "αποδυνάμωση" του οστού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος των καταγμάτων. Συγκεκριμένα το φυσιολογικό οστό αποτελείται από ένα πλέγμα κολλαγόνου και αλάτων ασβεστίου. Στην οστεοπόρωση υπάρχει απώλεια αυτών των δύο στοιχείων, με αποτέλεσμα το οστό να γίνεται ασθενέστερο. Παγκοσμίως η πιθανότητα μία γυναίκα να πάθει στη ζωή της κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης ανέρχεται μεταξύ 30-40%. Επιπλέον 1 στους 5 άνδρες πάσχει από οστεοπόρωση.