Με 2 εκτ. ευρώ υλοποιείται το αποχετευτικό της τουριστικής Πάργας...

Με 2 εκτ. ευρώ υλοποιείται το αποχετευτικό της τουριστικής Πάργας. Ειφικότερα θα κατασκευαστούν αποχετευτικοί αγωγοί (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστάσια λυμάτων στα όρια του δήμου Πάργας. Πρόκειται για έργο, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καθώς η Πάργα δέχεται μεγάλο όγκο τουριστών. Αξιοσημείωτο είναι ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, μαζί με τα γειτονικά Σύβοτα, των τουριστικών προορισμών στην Ήπειρο. Άρα η διασφάλιση του σημαντικού, για την ποιότητα ζωής όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των τουριστών, αυτού ζητήματος, είναι καθοριστικής σημασίας.