Ένας σεμνός Θεσπρωτός μουσικός, που πρόσφερε πολλά και αξίζει πολλά...

Ο Γρηγόρης Πηλείδης, που γεννήθηκε  στο Καστρί Ηγουμενίτσας και ζει στην Ηγουμενίτσα, είναι ένας σεμνός  μουσικός, που πρόσφερε πολλά και αξίζει πολλά... Με καλές μουσικές σπουδές, χρόνια διηύθυνε τη φιλαρμονική μπάντα του δήμου Ηγουμενίτσας. Η καλλιτεχνική του παρουσία και απόδοση είναι μορφή παιδείας, δεν είναι επαγγελματισμός. Η μουσική του αγωγή είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ανθρώπινες αξίες. Χρειαζόμαστε σήμερα την
ακτινοβολία της ευγενικής και ανυπόκριτης προσωπικότητας του ΓρηγόρηΠηλείδη, που δεν κινείται μόνο προς τις υψηλές σφαίρες του ανθρώπινου βίου, αλλά μπορεί να αντέξει και στα μικρά της καθημερινής ζωής. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι η μουσική του κατάρτιση έχει πνευματικό και ηθικό σκελετό, έτοιμους για γόνιμη σκέψη και ποιοτική δράση. Το όραμά του για τους νέους του τόπου μας είναι να ομιλούν με άνεση τη γλώσσα της μουσικής της καρδιάς τους και να χαίρονται ανακαινισμένη την ανθρωπιά τους.