Αγρότισσα από την Πλακωτή Θεσπρωτίας διασώζει με βιβλία το λαϊκό πολιτισμό του τόπου της!

Η Δήμητρα Αθανασίου-Μώκου, μια αγρότισσα από την Πλακωτή Θεσπρωτίας, και  με το τρίτο βιβλίο της "Στα Μονοπάτια της Παράδοσης",  διαφυλάσσει ιστορίες, λαογραφικά δρώμενα και τραγούδια από τον τόπο της με αποκλειστικό σκοπό να τα παραδώσει στις νέες γενιές. Το απλά γραμμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της κ. Αθανασίου-Μώκου, που αναδεικνύει κομμάτια του λαϊκού
παραδοσιακού πολιτισμού, κρατάει ζωντανά πολλά γνήσια στοιχεία  παραδοσιακού βίου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μια σειρά αλλαγών στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας. Έτσι, η αποτύπωση και μελέτη του παραδοσιακού υλικού, που παραδίδει η συγγραφέας, είναι δυνατόν να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό δείγμα και για σύγκριση παραδοσιακών και νεωτεριστικών στοιχείων. Ακόμη να αποτελέσει γενικότερα τη μαγιά για την αναζήτηση του παραδοσιακού πολιτισμού, αλλά και των παραγόντων εκείνων που συντελούν στη διεύρυνσή του. Η συγγραφέας συγκέντρωσε πρωτογενές λαογραφικό υλικό, είτε από πληροφορίες, είτε από  βιωματικές αναμνήσεις είτε καταγράφοντας όσα ακόμα παραδοσιακά στοιχεία επιβιώνουν στην καθημερινή ζωή.

Δημοφιλείς αναρτήσεις