Πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης χρονολογείται η ίδρυση παλαιότατου μοναστηριού στη Θεσπρωτία!

Στον ακριτικό Τσαμαντά Θεσπρωτίας, στους πρόποδες της Μουργκάνας και συγκεκριμένα στον συνοικισμό της Καμίτσιανης, βρίσκεται η ιστορική μονή του Αγίου Γεωργίου. Ο καθηγητής  Μαργαρίτης Ευαγγελίδης αναφέρει:: «Εν Ηπείρω και προ της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπήρχον εν ιεραίς Μοναίς της Ηπείρου Σχολαί αρχαιότατοι... β) η Μοναστηριακή
Σχολή της Καμιτσάνης...». Η χρονολογία ίδρυσης της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τον Ιωάννη Λαμπρίδη αναφέρεται σφραγίδα «Μονή του Αγίου Γεωργίου της Καμυτζάνης 1613», όπως επίσης ότι λειτουργούσε ως «γραμμάτων σχολή». Το 1758 ο Ηγούμενος Παΐσιος τη βρίσκει μισορειπωμένη (προφανώς από επιδρομές αλλόθρησκων) και επιδίδεται σε έργα ανοικοδόμησης. Για πάρα πολλά χρόνια, η Ιερά Μονή αποτελούσε θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο όλης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Βορείου Ηπείρου. Η προσφορά της είναι σπουδαία, δεδομένου ότι υπήρχε τουρκική κατοχή. Αξίζει να αναφερθεί ο ηγούμενος Δαμιανός Πέσχος, προτομή του οποίου κοσμείσ τον προαύλειο χώρο, που συνετέλεσε τα χωριά γύρω από τη μονή να μείνουν στην Ελλάδα κατά την χάραξη των Ελληνοαλβανικών συνόρων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις