Προχώρα και συγχώρα, συγχώρα και προχώρα!

Τα εικονίσματα στους δρόμους στέλνουν το μήνυμά τους!
Τα εικονίσματα στους δρόμους, όλοι τα βλέπουμε. Αφιερώματα, συνήθως, μνήμης και πόνου. Πόνου και μνήμης. Αυτά τα απλά προσκυνητάρια στέλνουν ένα πολυσήμαντο
μήνυμα για τη ζωή μας! Να προχωρούμε και να συγχωρούμε, να συγχωρούμε και να προχωρούμε.