Κοιμόταν πάνω στο γαϊδουράκι και αυτό τον πήγαινε στον προορισμό του!

Ιερέας, για να αντέξει να κάνει πέντε αναστάσεις από χωριό σε χωριό!

Μας το διηγήθηκαν σε χωριό του νομού Ιωαννίνων και αφορά σε περιστατικό, που έχει γίνει τα παλαιότερα χρόνια… Ιερέας έκανε πέντε αναστάσεις. Και μετακινούνταν από χωριό σε χωριό με γαϊδουράκι. Φυσικό ήταν οι δυνάμεις του να εξαντλούνταν. Έτσι, τον
έπιανε ο ύπνος πάνω στο ζώο. Και αυτό, τον πήγαινε ήσυχα ήσυχα στον προορισμό του.