Λ. Μπακόλας: ΟΤΑΝ Ο ΦΑΚΟΣ "ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΕΙ" ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Ο Γιαννιώτης νεαρός φωτογράφος Λεωνίδας Μπακόλας με τις φωτογραφίες του διοχετεύει τις ευαισθησίες του και εξωτερικεύει τις εσωτερικές του ανησυχίες. Η δουλειά του, βασισμένη κυρίως στο ένστικτο και την ανάγκη του να εκφραστεί, είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ γόνιμης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά και της αφοσίωσής του σ΄ αυτό που κάνει. Ενδιαφέρεται να αιχμαλωτίσει ιδιαιτερότητες, που τονίζουν κάθε φορά τον εσωτερικό του χαρακτήρα. Δένεται σφικτά με επιμέρους στοιχεία της εικόνας και με τον τρόπο αυτό προχωρά πέρα από την εξωτερική εντύπωση και περιγραφή, για να κατακτήσει και να εξασφαλίσει την ουσία και την εκφραστικότητα. Έτσι φθάνει στην αποτύπωση ενός απόλυτα ποιητικού χώρου και τονίζει, ενεργητικά και συχνά ρεμβαστικά, συναισθήματα και ψυχικές δονήσεις. Δεν αρκείται σε μια απλή αναπαραγωγή εικόνων, μα προχωρά περισσότερο και μεταφράζει αυτές τις εικόνες σε προβολές, που διακρίνονται για τον πηγαίο και λυρικό τους χαρακτήρα. Μέσα από τις φωτογραφίες του Λεωνίδα Μπακόλα δίνεται η δυνατότητα να ερμηνευθούν βήματα και άλματα, περιπλανήσεις και αναζητήσεις, γόνιμα και καρποφόρα αποτελέσματα.Αλλά και παλινδρομήσεις και αμφιβολίες, φόβοι και ανησυχίες, αδιέξοδα και σιωπές. Οι αναζητήσεις του σε διαφορετικές τεχνικές και θεματογραφικές περιοχές, η ανανέωση των εκφραστικών του μέσων, η συνέπεια των διατυπώσεών του, είναι οι σταθερές που δίνουν ένα σύνολο φωτογραφιών, το οποίο χαρακτηρίζεται για την μεστότητα, τον γόνιμο χαρακτήρα, την αλήθεια των προθέσεων και την ωριμότητά του.