1.750.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 διατύπωσε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ. 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Όντος το κτιριακό αυτό συγκρότημα χρειάζεται αναβάθμιση.