Δεν υπάρχουν γερακάρηδες (κυνηγοί με γεράκια) στη Θεσπρωτία

Σύμφωνα με μια σύντομη έρευνα, που κάναμε, στη Θεσπρωτία δεν συναντήσαμε γερακάρηδες, δεν αποκλείεται, ωστόσο,  να υπάρχουν κάποιοι, δηλαδή ανθρώπους που να εκτρέφουν και να κατέχουν γεράκια και να κυνηγούν με αυτά.

Το 1998 είχε απαγορευτεί η  ιερακοθηρία (κυνήγι με γεράκια), ωστόσο τώρα επανήλθε, με προϋποθέσεις 

Κύριος σκοπός της θήρας με γεράκια είναι η διαχείριση των πληθυσμών συγκεκριμένων ειδών της πανίδας σε αγροτικές, δασικές, αστικές περιοχές, για την αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από την κατά τόπους συγκέντρωση υπερπληθυσμών ζώων.

Συγκεκριμένα, οι θηρευτικοί ιέρακες, αρπακτικά πτηνά, που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί αποκλειστικά σε εκτροφεία, προτάσσονται ως φυσικοί θηρευτές στη δράση απομάκρυνσης πληθυσμού πτηνών που απειλούν την αγροτική παραγωγή και άλλες σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες.