Μπορούν να έρχονται Αλβανοί εργάτες για τα χωράφια και τα ζώα στη Θεσπρωτία, αλλά με διαδικασίες, μέσω Κακαβιάς!

Μπορούν να έρχονται Αλβανοί εργάτες στη Θεσπρωτία, αλλά με διαδικασίες και μέσω Κακαβιάς!

Επιτρέπεται ο ερχομός από τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, εποχικών εργατών γης και στη Θεσπρωτία. Κατ' εξαίρεση και μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Θεσπρωτία  δέχεται αιτήσεις εργοδοτών, που επιθυμούν να προσλάβουν πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Ν. Δ. Βασίλης Γιόγιακας δήλωσε σχετικά: 

«Λύθηκε ένα πρόβλημα πολλών παραγωγών της Θεσπρωτίας, που πρέπει το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους. 

Από τους πρώτους μήνες της πανδημίας βρήκαμε λύσεις για να συνεχιστεί η εποχική απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στις αγροτικές εργασίες. 

Αρχικά με την κατ’ εξαίρεση ρύθμιση μετάκλησης, και στη συνέχεια με τη ρύθμιση για την ασφάλιση με εργόσημο αλλά και με τις αποφάσεις για την έκδοση των ΑΦΜ, την παράταση του χρόνου παραμονής των εποχικών εργατών και για τη διατήρηση του δικαιώματος εργασίας για όσους έχουν φύγει από τη χώρα και έχουν υπόλοιπο ημερών. 

Η κυβέρνηση δείχνει ότι στις εξαιρετικές περιστάσεις απαντά με εξαιρετικές λύσεις, και για τους παραγωγούς μας».