Θα τρώνε άφθονα ψάρια...

Μια σημαντική εξέλιξη αφορά στους 500 ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας (από τα 23 μέλη της τα 9 είναι μονάδες της Θεσπρωτίας) θα προσφέρει σε μηνιαία βάση μεγάλη ποσότητα ψαριών για όλους, μετά από σχετική σύμβαση, που υπογράφηκε.

Πρωτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας, ο πρέδρος των Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας Γιάννης Χεκίμογλου και η υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ηγουμενίτσας Κατερίνα Πάσχου.

Αν και η φιλανθρωπία δεν λύνει προβλήματα, όμως όταν υπάρχουν ανάγκες, η προσφορά είναι μια προσωρινή λύση και αξίζουν δημόσιο έπαινο εκείνοι, που την κάνουν.